Hungarian: English: in genre:
Literature- Még csak egy - mondta a kapitány."One more," said the captain.
Literature- Valószínűleg, uram - válaszolta Smollett kapitány."Very likely, sir," replied Captain Smollett.
Literature- Köszönöm, barátom - szólt Smollett kapitány."Thank you, my man," says Captain Smollett.
Literature- Nézzen csak hátra, doktor! - válaszolt a kapitány."Look astern, doctor," replied the captain.
LiteratureHandset, ha lehetséges! - szólt a kapitány.Hands, if possible," said the captain.
Literature- Akkor előre - kiáltott a kapitány."Give way, then," cried the captain.
Literature- Bevonni a lobogómat! - kiáltott a kapitány."Strike my colours!" cried the captain.
LiteratureKi az? - kiáltja vissza a kapitány.Who's he?" cried the captain.
Literature- Nagyon helyes - szólt a kapitány."Very good," said the captain.
Literature- Nem én! - válaszolt a kapitány."Not I," returned the captain.
Literature- Ördög vigye őket! - szólt a kapitány."Hang them!" said the captain.
LiteratureA kardokat! - kiáltotta a kapitány.Cutlasses!" cried the captain.
Literature- Gyere be, Jim - szólt a kapitány."Come in, Jim," said the captain.
LiteratureAz őrök kapitánya előre lépett.The captain of the guard came forward.
LiteratureŐ már nem lesz kapitány.He won't be captain any more.'
Literature- Rendben van, kapitány, hálás köszönetem érte."You have it, Captain, and my thanks.
Literature- Nemo kapitány, ön hívott bennünket."Captain Nemo, you have called us.
Literature- Nemo kapitánytól? - kiáltottak föl a telepesek."Captain Nemo!" cried the colonists.
Literature- Köszönöm, kapitány úr - mondta Mr. Fogg."Thanks, captain," said Mr. Fogg.
Literature- A kapitány? - kérdezte Mr. Fogg."The captain?" asked Mr. Fogg.

Pages: << 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>