Hungarian: English: in genre:
LiteratureA kapitány nem válaszolt.The captain did not answer.
LiteratureA kapitány csupán a fejét ingatta.The captain merely shook his head.
LiteratureA kapitány végzett az étellel.The captain had finished eating.
LiteratureDe hát nem bolyonghat az idők végezetéig, kapitány!You can't wander forever, captain.
Literature- A kapitány hangja ércesen csengett.The captain's voice was hard.
Literature- Lépjen be, kapitány - szólalt meg.He said, "Come in, captain!"
LiteratureAz egykori Alapítvány Pritcher kapitánya.Captain Pritcher of the one-time Foundation.
Literature- A kapitány kártyáit tanulmányozta.The Captain studied his cards.
Literature- Akár a legtöbb tűzőrkapitánynak."Most fire captains have to be.
Literature- A kapitány szivarra gyújtott.The captain lighted a cigar.
LiteratureHant kapitány az órájára pillantott.Captain Hart examined his watch.
Literature- Kérem, kapitány, adjon nekem egy cigarettát."Give me a cigarette, please, Captain."
Literature- Mondj már valamit! - förmedt rá a kapitány."Say something!" cried the captain.
Literature- A kapitány dühösen rágta a szivarját.The captain chewed his cigar angrily.
LiteratureA kapitány dühösen meredt a hadnagyára.The captain glared at his lieutenant.
LiteratureA kapitány dühösen leült.The captain sat down violently.
LiteratureA kapitány követte a tekintetét.The captain followed his gaze.
LiteratureA kapitány némán, mozdulatlanul állt.The captain stood silently, not moving.
LiteratureA kapitány pattintott az ujjával.The captain snapped his fingers.
LiteratureA kapitány elnézően nevetett.At this the captain laughed tolerantly.

Pages: << 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 >>