Hungarian: English: in genre:
LiteratureMost nincs az rben, kapitány."You're not in space now, Captain.
Literature"Egy rhajó kapitányát nem lehet nyugdíjba küldeni."You can't retire a starship Captain.
LiteratureErre továbbra is van lehetség szólt közbe Leicester kapitány."It's still possible," said Captain Leicester.
LiteratureMegbízható ez a kapitány?"This captain of yours is reliable?
LiteratureA kapitány a kijelzkre pillantott.The captain peered at his readouts.
LiteratureA kapitány elég megbízható?Is our lord-captain here trustworthy?"
LiteratureEz nagyon is kapóra jött a kapitányhelyettesnek.That suited the vice-captain fine.
LiteratureA kapitány Dennie felé fordult.The captain flipped to face Dennie.
LiteratureNe legyen naiv, kapitány!"You are being naive, Captain.
LiteratureIgnacio Metz nézte, ahogy elúszik.Ignacio Metz watched the captain go.
LiteratureK'tha-Jon várta, hogy a kapitány szólaljon meg előbb.K'thaJon waited for the vice-captain.
LiteratureKapitány, itt Takkata-Jim."Captain, thisss is Takkata-Jim.
LiteratureKülönben pedig ő, Creideiki a kapitány.Besides, he, Creideiki, was captain.
LiteratureMi történt a kapitánnyal?"What's happened to the captain?"
LiteratureA kapitány alaposan ismeri a hajóját."The captain clearly knows his ship.
LiteratureSheelon kapitány, örülök, hogy látlak."Captain Sheelon, it's good to see you."
LiteratureSiess! kiáltotta az elf kapitány."Hurry!" the Elf Captain called.
LiteratureElnézést, kapitány dorombolta a másik."Apologies, Captain," the other purred.
Literature- McLanahan kapitány, Wilder ezredeshez jöttem."Captain McLanahan to see Colonel Wilder."
LiteratureLubu kapitányhoz fordult.Yin turned to Captain Lubu.

Pages: << 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>