Hungarian: English: in genre:
LiteratureA kapitány odaért.The captain arrived.
LiteratureA kapitány erőltette a szemét.The captain looked.
LiteratureViszontlátásra, kapitány.So long, Captain."
Literature- Bravó, kapitány úr!"Bravely done, captain!
Literature- Csak a vezérünket követjük."We follow our captain."
LiteratureMert ha nem, akkor Bailey kapitány...If not, Captain Bailey -'
Literature- Csak nem B...'To - to Captain Bailey?'
Literature"Még mindig pályán vagyunk, kapitány!""Still on course, Captain."
LiteratureHátrafordultak."Yes, my captain."
Literature- Hát, a kapitány."Why, the Captain."
LiteratureMagyarázza meg, kapitány.Explain yourself, Captain."
Literature- Drága kapitányom!"My good Captain!
Literature- Kedves kapitányom, nagyon kérem!"My dear Captain, please!
Literature- Ugyan már, kapitány!"Oh, come now, Captain!
Literature11. BLACK KAPITÁNY 11 CAPTAIN BLACK
LiteratureKapitányom!Ay, Captain!
LiteratureKöszönöm szépen.Thank you, Captain.
Literature- Úgy lesz, kapitányom."I will, my Captain."
LiteratureÉs Henry Morgan fáradtan kérdezte: And Captain Morgan, wearily:
LiteratureMorgan kapitány tüzelt.Captain Morgan fired.

Pages: << 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>