Hungarian: English: in genre:
LiteratureA bomba neve Speedy kapitány volt.The bomb was Captain Speedy.
LiteratureRobur nyilván ezen a véleményen volt.Evidently our captain thought so.
LiteratureA százados tábori lelkész volt.The captain was a chaplain.
LiteratureA kapitány a gépelt sorokra bámult.The captain glared at the typescript.
LiteratureHaLevi kapitány elvörösödött.Captain haLey turned fire color.
LiteratureEllenségünk, Alima kapitány közeledik."Our enemy Captain Alima is coming.
LiteratureÖrömmel felelte Nadon.The captain glanced back at Nadon.
LiteratureTerrik kapitány, ön nem érti a dolgot."Captain Terrik, you just don't understand.
LiteratureIrányítson át a tényleges helyemre!He smiled at the captain.
LiteratureÁlljon vigyázzba! hördült fel."Stand at attention!" growled Captain Terrik.
LiteratureÚgy van felelte Terrik komoran."That's right," said Captain Terrik grimly.
LiteratureTerrik kapitány, itt tízhuszonhárom."Captain Terrik, ten twenty-three reporting.
LiteratureTerrik kapitány, itt tízhuszonhárom!"Captain Terrik, ten twenty- three reporting.
LiteratureA kapitány megvizsgálta a terepet.Captain Terrik surveyed the site.
LiteratureDavin sisakjában Terrik hangja reccsent: Captain Terrik's voice came over Davin's helmet.
LiteratureEngedélyezem felelte Terrik."Permission granted," said Captain Terrik.
LiteratureTerrik kapitány hangja csattant a sisakjában: Captain Terrik's voice came inside his helmet.
LiteratureA kapitány maga ötlötte ki.The captain thought of it himself."
Literature- Az utolsó ugrás - mondta a kapitány.The last Jump, " the captain said.
LiteratureA kapitány értetlenkedve meresztette rá a szemét." The captain stared at him, uncomprehending.

Pages: << 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>