Hungarian: English: in genre:
Law1. A Bizottság előlegeket kap a harmadik személyek részére végzett tevékenységei tekintetében.1. The Commission shall receive advances in respect of its activities for third parties.
LawEgyidejűleg a teljesítési biztosítékot vagy az előleg tekintetében adott biztosítékot teljes mértékben felszabadítja.The delivery guarantee or guarantee in respect of the advance shall then be released simultaneously in full.
LawA termelők nem nyújthatnak be kérelmet előleg iránt, ha már megkezdték a dohány leszállítását.Producers may not lodge an application for an advance once they have begun making deliveries.
LawA tagállamok a visszatérítés egy részére vonatkozó előleg iránti kérelmekre feltételeket szabhatnak meg.Member States may lay down the conditions covering applications for an advance on part of the refund.
LawAzonban, amennyiben az összeget egy másik tagállamban fizették meg előlegként, azt 40%-kal növelik meg.However, where the amount is paid in advance in another Member State, it shall be increased by 40 %.
LawEz az előleg az alapokból a szóban forgó támogatáshoz való hozzájárulás 7%-át teszi ki.This payment on account shall be 7 % of the contribution from the Funds to the assistance in question.
LawAz előleg a kérelmezés évére vonatkozó kiegészítő forrás becsült összegének legfeljebb 80%-a lehet.The maximum advance shall be 80 % of the estimated amount of additional resources for the application year.
Law1. A szerződések időkorlátokat rögzítenek minden előlegre és a répa vételárának kifizetésére.1. Contracts shall fix the time limits for any advance payments and for payment of the purchase price for beet.
LawEzen árfolyamot kell alkalmazni a 296/96/EK rendelet 4. és 5. cikke szerinti megfelelő előlegekre is.That rate shall also be used for the corresponding advances provided for in Articles 4 and 5 of Regulation (EC) No 296/96.
Law(2) Az előleg csak akkor fizethető ki, ha a szárított takarmány elhagyta a feldolgozó vállalkozást.2. Before an advance can be paid the dried fodder must have left the processing undertaking.
LawA megrendelőtől kapott időszakos kifizetések és előlegek gyakran nem tükrözik az elvégzett munkát.Progress payments and advances received from customers often do not reflect the work performed.
LawA vevőktől kapott részletfizetések és előlegek gyakran nem tükrözik az elvégzett szolgáltatásokat.Progress payments and advances received from customers often do not reflect the services performed.
LawAz ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek száma a megfelelő szintű CPA- (al)kategóriákhoz kapcsolódik.The number of loans and advances to customers is linked to (sub)categories of the CPA at the appropriate level.
LawA tagállamok a visszatérítés egy részére vonatkozó előleg iránti kérelmekre feltételeket állapíthatnak meg.Member States may lay down the conditions covering applications for an advance on part of the refund.
LawAzonban, amennyiben az összeget valamely másik tagállamban fizették ki előlegként, azt 40 %-kal kell növelni.However, where the amount is paid in advance in another Member State, it shall be increased by 40 %.
Lawq) adott esetben a 7. cikk (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában előírt, jövedelemtámogatásra vonatkozó előleg összegét és kifizetésének időpontját; (q) where applicable, the amount and the date of payment of the advance on the premium provided for in Article 7 (2) (a) or (b);
LawA 43. cikkben említett kiadási költségelőlegeken kívül nem nyújtható semmilyen előleg, kivéve, ha ezt a pénzügyi ellenőr előzetesen jóváhagyta.Apart from the imprests referred to in Article 43, no advance may be granted unless it has been approved beforehand by the Financial Controller.
LawA 43. cikkben említett költségelőlegeken kívül nem biztosítható előleg, kivéve, ha azt a pénzügyi ellenőr előzetesen jóváhagyta.Apart from the imprests referred to in Article 43, no advance may be granted unless it has been approved beforehand by the Financial Controller.
LawAz előleg kifizetésére az érintett tagállam által engedélyezett, következő kifizetési eljárás vagy eljárások szerint kerül sor, név szerint:."The advance shall be made according to the following procedure or procedures for payment allowed by the Member State concerned, namely : ..."
Law(2) A régióközi szerv, ezen belül a központok finanszírozására vonatkozóan az Olasz Köztársaság által végzett előkészületekre tekintettel előleg adható.2. Advances may be granted by reference to the arrangements established by the Italian Republic for the financing of the inter-regional body, including the centres.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>