Hungarian: English: in genre:
Dictionaryelőleg earnest
Dictionaryelőleg earnest money
Dictionaryelőleg money advanced
Dictionaryelőleg money down
Dictionaryelőleg payment
Dictionaryelőleg sub
Law(1) Minden egyes olyan év vége előtt, amely vonatkozásában tekintetében előleget fizettek számukranekik, a tagállamok a V. melléklet táblázatával összhangban jelentést nyújtanak be az év első 10 hónapja alatt megtett, a tevékenységeknek műveletekben való előrelépéssel azkapcsolatban év első 10 hónapja alatti fejlődéséről.1. Member States shall submit, before the end of each year in respect of which advances have been paid to them, a report on the progress of operations during the first 10 months of the year, in accordance with the table in Annex V.
LawRendelkezniük kell a biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos összes feltételről, különös tekintettel a kibocsátási egységek kifizetésére és átadására vonatkozóan; e) ügyfeleiktől előleget kérhetnek a kibocsátási egységek letéti biztosítékaként; f) nem korlátozhatják indokolatlanul az ügyfél által benyújtható ajánlatok számát; g) nem akadályozhatják meg azt, illetve nem korlátozhatják ügyfeleiket abban, hogy a 18. cikk (1) bekezdésének b)e) pontja és a 18. cikk (2) bekezdése szerint ajánlattételre jogosult egyéb személyek szolgáltatásait igénybe vegyék az árveréseken a nevükben történő ajánlattétel céljából; h) kellőképpen szem előtt tartják azon ügyfeleik érdekeit, akiknek kérésére és nevében ajánlattevőként eljárnak az árveréseken; i) ügyfeleiket méltányos és megkülönböztetéstől mentes elbánásban részesítik; j) olyan belső rendszereket és eljárásokat tartanak fenn, amelyek lehetővé teszik, hogy kezeljék az ügyfeleik árverésen való képviseletére vonatkozó felkéréseket, és hogy hatékonyan részt tudjanak venni az árveréseken, különös tekintettel az ügyfelek nevében történő ajánlattételre, az ügyfelek kifizetéseinek és biztosítékainak beszedésére, illetve az ügyfeleknek járó kibocsátási egységek átadására; k) megakadályozzák azt, hogy az ajánlatokat az ügyfelek nevében fogadó, elkészítő és benyújtó szervezeti egységeik bizalmas információkat adjanak ki azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját ajánlatokat készítenek és nyújtanak be, illetve azon szervezeti egységeiknek, amelyek saját nevükben kereskednek a másodlagos piacon; l) nyilvántartást vezetnek azokról az információkról, amelyeket az árveréseken ügyfeleik nevében eljárva, az ajánlatok kezelőjeként közvetítői minőségben szereztek vagy hoztak létre, és azokat az információk megszerzésétől vagy létrehozásától számított öt évig megőrzik.They shall provide for all the terms and conditions relating to the services offered including in particular payment and delivery of the allowances; (e) they may require their clients to make a deposit by way of advance payment for allowances; (f) they may not unduly limit the number of bids that a client might submit; (g) they may not prevent or restrict their clients from engaging the services of other entities eligible pursuant to Article 18(1)(b) to (e) and Article 18 (2) to bid on their behalf in the auctions; (h) they shall pay due regard to the interests of their clients who request them to submit bids on their behalf in the auctions; (i) they shall treat clients fairly and without discrimination; (j) they shall maintain adequate internal systems and procedures to process requests from clients to act as agent in an auction and to be able to participate effectively in an auction in particular with regard to the submission of bids on behalf of their clients, collect payment and collateral from and transfer allowances to clients for whom they act; (k) they shall prevent the disclosure of confidential information from that part of their business responsible for receiving, preparing and submitting bids on behalf of their clients to that part of their business responsible for preparing and submitting bids on their own account or to that part of their business responsible for dealing on their own account on the secondary market; (l) they shall keep records of information obtained or created in their role as intermediaries handling bids on behalf of their clients in the auctions, for five years from the date of obtaining or creating the information concerned.
LawElőlegek Advances
Dictionaryelőlegezés advancement
Dictionaryelőlegképpen in advance
Dictionaryelőlegként on deposit
Dictionaryelőlegben up front
SubtitlesEzt meg előlegbe.This one's on credit.
SubtitlesTekintse előlegnek.Consider it a retainer.
Law4. Adott előlegek.4. Payments on account.
LawVisszatérítési előleg Advances on refunds
LawElőlegek kifizetése Payment of advances
Lawa) a kifizetett előleg; (a) of the advance paid;
LawElőlegek visszafizetése Repayment of payments on account

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>