Hungarian: English: in genre:
Literature- Mit mondtam! - kiáltott fel Black kapitány.'You see?' cried Captain Black.
Literature- Hé, mi történt Fiume kapitánnyal?'Hey, whatever happened to Captain Flume?'
LiteratureAztán meg, mi egy kapitány?And a captain's not much difference.'
LiteratureÉs kapitányt is csinálunk belőle.And we'll make him a captain, too.'
LiteratureAz én lelkészem csak kapitány.My chaplain is only a captain.'
LiteratureCsak mondd meg neki, hogy te kapitány vagy.Just tell him you're a captain.'
Literature- Ki lett hessentve - nevetett Black kapitány.'Flushed away,' laughed Captain Black.
LiteratureTe vagy az őrség új parancsnoka.You're the new captain of my guard.
LiteratureDobd le a fegyvert szólt rá a kapitány."Drop your weapon," the captain said.
Literature- És ki a kapitánya?"And who is the captain?
LiteratureGyerünk, igyunk valamit.You have a funny accent, Captain."
LiteratureMorgan kapitány elrejtette az embereit.Captain Morgan hid his men.
Literature- A kapitány elszántan szorította össze fogait.The captain's jaw set fiercely.
LiteratureA kapitány felpiszkálta kapzsiságukat: The captain rubbed their avarice:
Literature- És még valamit - folytatta a kapitány."One thing more," said the captain.
LiteratureA kapitány rárohant.Then the captain rushed at her.
Literature- Coeur de Gris! - ordította a kapitány."Coeur de Gris!" the captain shouted.
Literature- Bánjatok vele udvariasan! - parancsolta a kapitány."Give him courtesy!" the captain commanded.
Literature- Úgy gyűlölsz engem, Morgan kapitány?"Do you so hate me, Captain Morgan?"
Literature- Helyes - mondta a kapitány."Very good," said the captain.

Pages: << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>