Hungarian: English: in genre:

Results 41 - 60 of 403; Page 3 of 21; Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Law(2) A pályázó beadhatja a letétet készpénzben vagy az által a tagállam által megállapított feltételeknek megfelelő intézmény által nyújtott garancia formájában, ahol a pályázatot benyújtották.2. The applicant may lodge the deposit either in cash or in the form of a guarantee by an establishment complying with criteria laid down by the Member State in which the certificate is applied for.
Law(2) A pályázó a letétet akár készpénzben, akár valamely, a szóban forgó tagállam által megállapított kritériumoknak eleget tevő intézmény által nyújtott garancia formájában is elhelyezheti.2. The tenderer may lodge the security either in cash or in the form of a guarantee given by an establishment complying with criteria laid down by the relevant Member State.
Lawmivel intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítására, hogy a felosztott termék ténylegesen feldolgozásra kerüljön; mivel ennek érdekében letétbe kell helyezni egy feldolgozási letétet, amelynek az összegét úgy kell kiszámítani, hogy biztosítsa ennek a kötelezettségnek a betartását; Whereas it is necessary to adopt measures ensuring that the product allocated is actually processed ; whereas to this end a processing deposit must be lodged the amount of which should be calculated so as to ensure observance of this obligation;
Lawb) tartalmazza a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a denaturálási támogatás (a továbbiakban "támogatás") iránti pályázatának sikeressége esetén a denaturálandó cukormennyiségre vonatkozóan denaturálási támogatási igazolást (a továbbiakban "igazolás") kér, és az ezzel kapcsolatban előírt letétet rendelkezésre bocsátja.(b) it includes a declaration by the tenderer that, if his tender for a denaturing premium, hereinafter called the "premium", is successful, he will apply for a denaturing premium certificate, hereinafter called the "certificate", for the quantity of sugar to be denatured and will lodge the deposit required in this connection.
Law(1) A vis maior esetektől eltekintve a 3. cikk alapján megkövetelt letétet csak azon mennyiség tekintetében lehet felszabadítani, amelyre vonatkozóan a pályázó bizonyítani tudja a 8. cikk értelmében kiadott exportengedély szerinti export teljesítését, vagy amelyre vonatkozóan a pályázatát visszautasították.1. Except in cases of force majeure, the security required under Article 3 shall be released only in respect of such quantity as to which the tenderer is able to furnish proof of exportation under an export licence issued pursuant to Article 8, or as to which his tender has been refused.
Lawmivel egyes esetekben megtörténhet, hogy az aktív feldolgozásra kerülő áruk nem kerülnek olyan meghatározott célú felhasználására, amelynek tekintetében a kedvezményes tarifális elbánás alkalmazható; mivel a hatóságok ezért a végtermékek, köztes termékek, illetve változatlan állapotú áruk szabad forgalomba bocsátásának engedélyezésekor általában kivetett teljes vámtétel összege tekintetében letétet vagy vámbiztosítékot írhatnak elő; Whereas it may happen in certain cases that the goods entered for inward processing are not put to the end-use in respect of which a favourable tariff arrangement is provided ; whereas the authorities may therefore require a deposit or security in respect of the full amount of the duties normally chargeable if they authorized the release into free circulation of the compensating products, intermediate products or goods in the unaltered state;
Dictionaryletét deposit
Dictionaryletét setting
Dictionaryletét trust
Law(3) Ha aktív feldolgozási eljárás alá vonáskor az árut olyan vámtarifaalszám alá sorolják, amely a meghatározott célú felhasználás alapján kedvezményes tarifális elbánás alkalmazását teszi lehetővé, az illetékes hatóságok a teljes vámösszeg tekintetében vámbiztosítékot vagy letétet követelhetnek meg, amely teljes vámösszeget akkor kellene megfizetni, ha a hatóságok engedélyeznék a végtermékek, köztes termékek és változatlan állapotú termékek szabad forgalomba bocsátását anélkül, hogy az áruk olyan meghatározott célú felhasználásra kerülnének, amely a kedvezményes tarifális elbánás alkalmazására jogosítana.3. Where the goods are declared at the time of their entry for inward processing under a tariff subheading which provides for a favourable tariff arrangement to be granted by reason of end-use, the competent authorities may require a deposit or security in respect of the full amount of the duties which would have to be charged if they allowed the compensating products, intermediate products or goods in the unaltered state to be put into free circulation without the goods having been put to the end-use for which the favourable tariff arrangement is provided.
Dictionaryközös letét joint deposit
Dictionaryletétben on deposit
MagazineLetéti szolgáltatások.Deposit services.
Dictionaryletétbe helyez bestow
Dictionarybiztosítéki letét collateral deposit
Dictionaryletétbe helyez consign
Dictionaryletétbe helyez depose
Dictionaryletétbe helyez deposit
Dictionaryletéti számla deposit account
Dictionarybiztos letétben in safe custody

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>