Hungarian: English: in genre:
LiteratureA pénz kihelyezésének egyik legvonzóbb módja ezért a kölcsönzés, na persze csak megfelelő letét fejében.One of our most lucrative means of laying out money is in the shape of loans, where the security is unimpeachable.
LiteratureItt Phileas Fogg megadta Passepartout személyleírását, és egy összeget helyezett letétbe hazatérése költségeire.Phileas Fogg there gave Passepartout's description, and left a sum of money to be spent in the search for him.
LiteratureEdmund Crackenthorpe fia - feltételezve, hogy létezik - a letétbe helyezett vagyon ötödrészét kapná.Edmund Crackenthorpe's son -- always presuming there is a son -- would be entitled to a fifth share of the trust money."
LiteratureMagunkkal hoztuk a váltót, és letétbe helyeztük az Athénai Bankban, itt a fvárosban."We brought the bank draft with us and deposited it at the Athenan Bank here in the capital.
LiteratureVagy ügyvédnél letétbe helyezett s az ön halála esetén felbontandó levél?A letter deposited with a lawyer, to be opened in the event of your death.
LiteratureKészpénzzel fizetett, azonban kénytelen volt felhasználni a jogosítványát és a hitelkártyáját letétként.He paid cash, but was forced to use his driver's license and a credit card for a deposit.
LiteratureŐ volt az a nő, aki lekísérte Frye hasonmását a páncélterembe a letéti kazettákhoz.She was the woman who had accompanied the Frye look-alike into the vault, to the safe- deposit box.
LiteratureÉs ez az őrület csak nő, csak nő, mint egy letétbe elhelyezett összeg kamatos kamata.The insanity steadily grows bigger and bigger, like a trust fund earning interest."
LawA 200 000 európai elszámolási egységet meghaladó értékű építési munkáknál a letét kötelező.For building works involving an amount exceeding 200 000 European units of account, a deposit shall be obligatory.
LawKülön számlát kell nyitni minden egyes bankszámlának, postai csekkszámlának, pénztárnak és letéti számlának.A separate account shall be opened for each bank account, post office giro account, cash office and imprest.
LawA biztosítékot a 8. cikk 2. és 3. bekezdésének megfelelően kell letétbe helyezni.It shall be lodged in accordance with the second and third paragraphs of Article 8.
LawE biztosítékot a 8. cikk második és harmadik bekezdésével összhangban kell letétbe helyezni.This guarantee shall be lodged in accordance with the second and third paragraphs of Article 8.
Lawelsődleges követelmény, amely teljesítése ellenében tonnánként 180 ECU pályázati biztosítékot kell letétbe helyezni.shall constitute primary requirements, against performance of which a tendering security of ECU 180 per tonne shall be lodged.
LawA sikertelen ajánlatokra a 29. cikk szerint letétbe helyezett biztosítékokat azonnal fel kell oldani.Securities as referred to in Article 29 lodged for unsuccessful tenders shall be released immediately.
Law(5) Helyettesítő engedély vagy tanúsítvány, illetve helyettesítő kivonat kiállításának a feltétele a biztosíték letétbe helyezése.5. The issue of a replacement licence, certificate or extract shall be subject to the lodging of a security.
Law( ha a biztosítékot feloldották, újra letétbe helyezték azt a szóban forgó mennyiségekre.- if the security has been released, it has been relodged for the quantities in question.
Law(49) Ezt az igényt elfogadtuk, amennyiben az rövid lejáratú letétekből származó bevételre vonatkozott.(49) This claim was accepted insofar as it concerned income from short-term deposits of funds.
Law(2) A készpénzletét formájában nyújtott egyedi kezességeket az indító hivatalban helyezik letétbe.2. Individual guarantees in the form of a cash deposit shall be lodged at the office of departure.
Law(3) A tagállamok rendelkezhetnek a támogatás megelőlegezéséről, feltéve, hogy a kedvezményezett biztosítékot helyezett letétbe.3. Member States may provide for support to be advanced provided that the beneficiary has lodged a security.
LawAz e) pontban említett letéti biztosíték összegét igazságos és ésszerű módon kell kiszámítani.The amount of the deposit referred to in point (e) shall be calculated on a just and reasonable basis.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>