Hungarian: English: in genre:
Literature- Édes öregem! - kiáltotta a kapitány."My dear man!" cried the captain.
Literature- A kapitány égnek emelte a kezét.The captain threw up his hands.
LiteratureA kapitány az égre emelte a kezét.The captain put his hand up.
Literature- Ismerd be végre!Captain Hart kept at it.
LiteratureHart kapitány nézte.Captain Hart watched him go.
Literature- Hart kapitány átnézte a feljegyzéseit.Captain Hart checked his figures.
LiteratureCsak bámult a kapitányra.He stared at the captain.
Literature- Mi baj? - kiáltotta Hart."What's wrong?" cried Captain Hart.
LiteratureA kapitány arca érzéketlenül rángott.The captain's face twitched senselessly.
Literature- Nyilván, nyilván! - nyögte a kapitány."Probably, probably!" cried the captain weakly.
Literature- Egyáltalán megpróbálta, kapitány?"Did you ever just try, Captain?"
LiteratureA kapitány fáradtan emelte föl a fejét: The captain raised his head, tiredly.
LiteratureArcizma se rándult.The captain did not flinch.
LiteratureA kapitány egy ablakhoz lépett.The captain walked to a port.
Literature- Semmi baj - sóhajtott a kapitány."Never mind," sighed the captain.
LiteratureA kapitány lépett elő utolsóként.The captain stepped forth last.
Literature- Kapitány, hallotta?"Captain, did you hear it?"
LiteratureA kapitány odaszaladt hozzájuk.The captain ran to them.
Literature- Rosszul érzi magát, kapitány úr?"Captain, sir, you're not feeling well.
LiteratureVégül Wharton kapitányhoz fordult, s szelíden így szólt: Turning to Captain Wharton, he inquired mildly,-

Pages: << 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >>